SUSTAINABLE

De leerlingen van de derde graad werken rond een schoolspecifiek thema. Dit thema wordt gekozen door de leerkrachten LBV van de derde graad. Elk thema heeft een sterke link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG’s). Ontdek hieronder via welke fasen de leerlingen gaandeweg interlevensbeschouwelijke cometenties opbouwen.

Kick-off: het metroplan voor wereldburgers

Dit plan - opgesteld door Kleur Bekennen, nu Kruit - bekijkt wereldburgerschap vanuit diverse invalshoeken. Het metroplan vormt een perfecte basis om een inleidend gesprek te voeren met de leerlingen.

We gaan in ontmoeting met elkaar!


Om het thema te benaderen tot op een niveau van waarden en levensbeschouwelijke visies, kwamen vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen naar de school om voor elke klas een lezing te geven of panelgesprek te voeren.

Op 18/01/2021 kwam niemand minder dan Khalid Benhaddou naar GO! atheneum Herzele om met de leerlingen van het 5de en 6de jaar in dialoog te gaan. De leerlingen hadden heel wat vragen voorbereid. Tijdens de gesprekken kwamen identiteitsvorming, waarden en normen, diversiteit en nog zoveel meer aan bod. Een aantal punten uit bovenstaand metroplan voor wereldburgers werden hierdoor aangehaald. Het werd dan ook een boeiende dag.
In GO! atheneum Brakel vond de dag erop een panelgesprek plaats. Dick Würsten, Khalid Benhaddou en Jurgen Slembrouck gingen in dialoog met elkaar op basis van de vragen die de leerlingen hadden voorbereid. Het gesprek kende in de daarop volgende les levensbeschouwing een mooi vervolg.

Voor GO! athenea Geraardsbergen en Zottegem stuurde corona de planning in de war, maar op 29/4 konden de leerlingen in Zottegem dan toch de 3 gastsprekers aan het woord horen. De leerkrachten levensbeschouwing maakten vooraf tijd vrij om met de leerlingen te brainstormen over wat ze allemaal vragen konden. Die brainstorm vormde de perfecte basis voor een mooi dialoog.
Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image

Virtuele expo

De leerlingen creëerden tot slot hun eigen virtuele expo. Ze maakten (interactieve) figuren die meer info geven over hun gekozen thema en/of de link met een welbepaalde levensbeschouwing. Via QR-codes maakten ze zo een virtuele expo op de eigen campus:

Deze interactieve figuur leidt de leerlingen naar verschillende gebedshuizen die in VR kunnen bekeken worden.

Het startpunt van de virtuele expo in GO! atheneum Zottegem.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Het startpunt van de virtuele expo in GO! atheneum Geraardsbergen en GO! atheneum Brakel.

Een glimp van de tijdelijke tentoonstelling in GO! atheneum Herzele.