Beeldmateriaal

Algemeen

VRT NU: Wereldbeeld

Een overzicht waarin verschillende levensbeschouwingen telkens kort toegelicht worden: de islam, het jodendom, het christendom, het vrijzinnig humanisme, het katholicisme, het protestantisme en het orthodox christendom

KLAAR: vrije meningsuiting en religie

Waarom botst het recht op meningsuiting met het recht op vrije godsdienstbeleving? De vrijheid van meningsuiting is een universeel mensenrecht. We zijn met andere woorden vrij om te zeggen wat we denken.

The five major world religions

John Bellaimey zet de 5 grootste religies in de wereld in de kijker. Hij focust op hun geschiedenis en cultuur.

Overgangsrituelen

SAMEN - over migraties en diversiteit

Durf te vragen

70,8 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog en vervolging. Sommige van hen proberen in België een nieuw leven op te bouwen. Zoals Karrar. Hij vluchtte uit Irak omdat hij niet gelovig is. Met hem bezoekt Siska na 4 jaar opnieuw het asielcentrum waar hij woonde. Maryam kwam uit Afghanistan aan tijdens een van de strengste winters in België. 22 jaar later ondervindt zij nog steeds veel vooroordelen. Samen met zeven andere vluchtelingen antwoordt zijn op gedurfde vragen als "Zijn jullie hier om onze jobs af te pakken?". Bekijk aflevering 3 van seizoen 2 met VRT NU via de site of app.

Terug naar eigen land

In het spraakmakende programma "Terug naar eigen land" reist Martin Heylen met zes bekende Vlamingen naar naar conflictgebieden. Ze leggen de vluchtelingenroute richting Europa af. Dit programma brengt de realiteit van de vluchtelingencrisis in beeld.

Wij zijN mensen

Nic Balthazar maakte het prachtige beeldverhaal 'Wij zijN mensen' met vluchtelingenkinderen en -jongeren in België.

Om stil van te worden.

I am a human

" I just want to be safe, to go to school and to live in house with my family "

Deze getuigenis werd gefilmd en geregisseerd door Abdulazez Dukhan.Een jihad van liefde

Mohamed El Bachiri, moslim en inwoner van de Belgische wijk Molenbeek, houdt een inspirerend pleidooi en roept op tot een jihad van liefde. Hij is de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven is gekomen. In zijn liefdevolle speech in het tv-programma De Afspraak pleit hij voor openheid en tolerantie, in plaats van haat en wraak.


Migration and the 2030 agenda

Hoe kan migratie bijdragen aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

Sustainable

UN Sustainable Development Goals

Een overzicht van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Symbolische betekenis van water in het hindoeïsme

Water vormt de kern van duurzame ontwikkeling. Zo kunnen watervoorraden op verschillende manieren een bijdrage leveren aan armoedebestrijding, economische groei en milieubescherming. Water kan echter ook een heel sterke symbolische waarde hebben.

Symbolische betekenis van water in het jodendom.

An introduction to the Jewish Ritual Bath

Mikve betekent letterlijk "levendig water". Het is een belangrijk reinigingsritueel in het jodendom.

Symbolische betekenis van water in de Oosters-Orthodoxe religie

Orthodox Christian Russians Mark Epiphany With Dip in Icy Waters

Op 19 januari wordt in de Oosters-Orthodoxe religie "Epifanie" gevierd. Ze herdenken dan de doop van Jezus in de Jordaan. Een van de belangrijkste tradities die dag is het zegenen van water. Vaak wordt er nadien een duik genomen in het ijskoude, gezegende buitenwater. Het is gebruikelijk dat er ook gewijd water wordt meegenomen naar huis.