Websites

ILCOS staat voor ‘InterLevensbeschouwelijke Competenties op School’. De website staat in het teken van ontwikkeling, ondersteuning en vorming rond interlevensbeschouwelijke competenties op school.

ilcos.be/ilc/

Deze site is een initiatief van het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken en is vooral bedoeld voor leerkrachten.

www.levensbeschouwelijkevakken.be/interlevensbeschouwelijke-competenties/

Laat duizend bloemen bloeien is een inspiratiegids voor projecten die interlevensbeschouwelijke competenties nastreven.

docplayer.nl/69848533-Laat-duizend-bloemen-bloeien.html

Ons GO! onderwijs wil zijn leerlingen maximaal voorbereiden om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven. Ze reiken enkele heel interessante praktijkvoorbeelden aan.

www.g-o.be/actief-burgerschap/#praktijkvoorbeelden

Uitgangspunten eindtermen Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven.

onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4825

WELT – Wereld Educatie Leren voor de Toekomst, streeft ernaar dat de ontwikkeling van democratisch burgerschap effectief en op voldoende grote schaal kan worden verbeterd.

www.civiclab.be/welt-handleiding/

Meer info over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en inspiratie voor SDG-initiatieven vind je hier:

www.sdgs.be/nl

Onderstaande link stuurt je door naar een Deense studie over interlevensbeschouwelijk dialoog en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Potential of Interreligious Dialogues

Amnesty international ijvert ervoor dat alle mensenrechten nageleefd worden. Een jaarlijks terugkerende actie is de schrijf-ze-vrijdag. Wil je als school deelnemen? Schrijf dan in via onderstaande link.

www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag