Ready Set

GO!

Projecten schooljaar 2020-2021

RITUELEN - met een focus op overgangsrituelen

Bij het thema rituelen ontdekken de leerlingen van de eerste graad via allerhande werkvormen hoe overgangsrituelen ingevuld en beleefd worden, in hun eigen levensbeschouwing én in andere levensbeschouwingen. Het project wordt afgerond met een creatieve verwerking waarbij elke school met de eerstejaars leerlingen tot een gemeenschappelijk kunstwerk komt.

Project overgangsrituelen

SAMEN - over migraties en diversiteit

Voor de leerlingen van de tweede graad voorzien we een project waarbij we het “samen” zijn willen benadrukken. We gaan hier dus mee in het thema van de poëzieweek die plaatsvindt van 28 januari tot 3 februari 2021. Voor de interlevensbeschouwelijke competenties willen we ons concreet toespitsen op migraties. Leerlingen ontdekken via een simulatiespel wat mensen tijdens hun vluchtroute moeten ervaren, ze komen in contact met getuigenissen van verschillende vluchtelingen, ze leren dat vluchtelingen hun thuis moeten verlaten om een gelukkiger en veiliger leven te kunnen hebben. Tijdens de creatieve verwerking maken de leerlingen per school een gemeenschappelijk e-book.

Project SAMEN - over migraties en diversiteit

SUSTAINABLE

De leerlingen van de derde graad werken rond een schoolspecifiek thema. Dit thema wordt gekozen door de leerkrachten LBV van de derde graad. Elk thema heeft een sterke link met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of sustainable development goals (SDG’s). Om het thema te benaderen tot op een niveau van waarden en levensbeschouwelijke visies, zullen vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen naar de school komen om voor elke klas een lezing te geven of panelgesprek te voeren. Opnieuw ronden we af met een creatieve verwerking. Naast een kleine tentoonstelling waarin het thema algemeen wordt toegelicht, zal er een QR-tocht ontwikkeld worden. De leerlingen zullen digitaal materiaal ontwikkelen waarin de verschillende levensbeschouwelijke visies m.b.t. “hun” thema tot uiting komt.

Project SUSTAINABLE