SDG's

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

We hebben een plan, een actieplan om tegen 2030 te komen tot een duurzame leefwereld. De VN formuleerde 17 doelstellingen die ons op koers moeten houden binnen vijf belangrijke thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Klik op de afbeeldingen hieronder voor meer concrete informatie.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Interlevenbeschouwelijke competenties en SDG's?

Samenwerken aan de SDG's gebeurt op globaal niveau en over alle levensbeschouwingen heen.

Levensbeschouwing is ook in onze meer geseculariseerde samenleving van belang als een fundamentele visie op het leven: mensen handelen niet vanuit het niets, maar vanuit een welbepaalde beschouwing op het leven en dus vanuit een bepaalde zingeving. Levensbeschouwingen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen leveren beiden visies op een betere wereld en een routekaart die ons toont hoe we tot die betere wereld kunnen komen (Ter Haar 2011:5). Het inzetten van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bij het interlevenbeschouwelijk dialoog kan bovendien een positief terugkoppelingseffect hebben op het interlevensbeschouwelijk dialoog zelf.

Het is voor ons dan ook een logische stap om bij bepaalde projecten de focus op SDG's te leggen óf om er - in de mate van het mogelijke - de SDG's bij te betrekken.