worldviews

samen leren - samenleven

met levensbeschouwingenWe leven in een diverse, multiculturele samenleving waarin we steeds meer mensen met andere achtergronden en levensbeschouwingen ontmoeten. Binnen het GO! onderwijs zetten we in op “samen leren samenleven” . We creëren daartoe een leer- en leefomgeving waarin we overtuigingen, culturen en mensen met elkaar willen verbinden. We streven ernaar dat onze leerlingen uitgroeien tot kritische burgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.

Het verwerven van interculturele en interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) is een noodzaak geworden binnen die samenleving. Het is dan ook belangrijk dat we onze leerlingen leren om in dialoog te gaan met elkaar. Binnen scholengroep 20 willen we de interlevensbeschouwelijke aanpak gestructureerd vorm geven. Navigeer doorheen onze website en laat je inspireren.

In de kijker

Interlevensbeschouwelijk in dialoog gaan

We kijken over de muren van de levensbeschouwing heen! Tijdens de lessen ILD wordt projectmatig aan de slag gegaan en praten we met een open en respectvolle houding over elkaars visies op het leven.

Everyone should know...

Bekijk deze korte, maar krachtige boodschap waarin men focust op interne pluraliteit, historische context en culturele inbedding van levensbeschouwingen.

Filmwedstrijd

Het Netwerk Islamexperten organiseert een schoolactie waarin we oproepen om aan de slag te gaan rond samenleven in diversiteit. Meer info vind je hier.

ILD om te komen tot ILC

Interlevensbeschouwelijk dialoog (ILD) is de sleutel tot onderling begrip in onze diverse samenleving.

Ook in onze scholengroep gingen de leerlingen in dialoog. Hier lees je er alles over.

We tellen af! Binnenkort is het weer schrijf-ze-vrijdag.

Amnesty international ijvert ervoor dat alle mensenrechten nageleefd worden. Een jaarlijks terugkerende actie is de schrijf-ze-vrijdag. Wil je als school deelnemen? Schrijf dan in via onderstaande link.

www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag

Waar gelooft u nog in?

Lees hier de mooie visie van Johan Braeckman. Zie het als een nieuwjaarswens, een vertrekpunt om met zijn allen interlevensbeschouwelijk competent te worden.

Dialoog in een superdiverse samenleving.

Over het belang van dialoog in onze superdiverse samenleving.

Khalid Benhaddou en Emilie Le Roi gaan hierover in gesprek.

Interesse om samen te werken? Contacteer ons via an.vandewiele@scholengroep20.be